Објављено од стране: ИстиноЉубље | 27. априла 2017.

Потапањем Светиња – на вешалима Србија… Формулар – Жалба на негативан одговор полиције поводом захтева за л. к. без биометрије (пример за Београд)

Вести са Православне страже: Четвртак, 27. 4. 2017. г…

Потапањем Светиња – на вешалима Србија

Данашњи детаљи са непрестаних Православних протеста испред издајничке „Владе Србије“

    Масонске власти се надају да ће некаве погодности видети од проклете бране Ровни коју је зачео масон Душан Михаиловић а наставиле здушно да доносе на свет све његове колеге са комплетно издајничке политичке сцене Србије. Србија се потапа грехом и растура распродајом и Патријаршије и све србске земље… Краја издаји властодржаца нема, али покајање свенародно пред Православним Христом Богом је увек могуће и за њега никад није касно, зато, пошто је задња ипак – БОЖИЈА, а не масонска, има наде, има Православља, има још потенцијалних душа Христових у овој нашој страшно окупираној држави…

    Остало је да се вода подигне за само један метар до потпуног нивоа пуњења; да напуни сасвим језеро погубне проклете бране Ровни што потопи Светињу Грачаницу Архангела Михаила, уништи све бисерне племените изворске воде водообилног Ваљева, повећа енормно безбедносне претње овог трусног подручја, заустави проветравање сада загушљивог Ваљева… Нама рат и није штетан колико сами себи проклетства у миру грабимо, али, ето, због оваквих и сличних дела, па и због данашњих дела исмевања све Србије европским судовима, те срамним стидљивим изјавама домаћих издајничких власти пред дрским антисрбским изјавама Харадинаја и Муслијуа… може нам се лако из Македоније и проклетство рата приближити… Заслужено… Само активно Православно покајање може одложити страшна проклетства  што су се надвиле над нас, свакодневним саучествовањем са поплавама издаја Цркве и државе и ћутањем пред њима…

ИстиноЉубље свима Вама!

+++

Формулар – Жалба на негативан одговор полиције поводом захтева за л. к. без биометрије (пример за Београд)

Овом приликом вам, на тему нашег захтева за издавање личне карте без биометрије и окултних симбола (то је онај први формулар који смо овде недавно поставили) достављамо вам пример негативног одговора који смо добили од Полицијске управе Београд-Врачар (Прочитати: ОВДЕ) и могући жалбени одговор који треба послати истом органу пре истека 15 дана од пријема. Тај могући одговор на првостепено одбијање ПУ за издавање нормалних личних карата у овом случају приредили смо вам ОВДЕ, а у продужетку смо вам га изложили и у видљивој форми ради простијег копирања за оне који тако воле.

Сви одговори полицијских управа су слични, али за ваш лични случај ви се консултујте са неким правником да вам овај предлог одговора усагласи конкретно са вашим добијеним од полиције образложењем одбијања. Понављамо, ово је можда најекстремнији одговор београдске полиције јер је он упућен као негативан одговор монаху немонаху Антонију (у документима Драгану Давидовићу), што не значи да ће код вас писати да „жалба не одлаже извршење“ те ће стога и ваш одговор бити унеколико измењен. Оно што ми можемо још овде, написаћемо вам сутра и могући одговор за случај негативних одговора полиције у Ваљеву који смо добили, а који се унеколико разликује од ових београдских полицијских одбијања…

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                                                МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                                               

                                                преко   ПУ Београд,

  

                                                ПС_________________________________

                                                            (навести назив полицијске станице)                                         

 

ПОДНОСИЛАЦ ЖАЛБЕ: _______________________________, из

                                                                                     име и презиме

_______________________, ул._____________________бр._____, ЈМБГ___________________

 

 

Ж А Л Б А

 

против Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијска управа ________________________, Полицијска станица ____________________ број ____________________ од __________________ године

 

примерака: 2

 

Решењем првостепеног органа број _____________ од  ______________ године одбијен је захтев ___________________________ из ____________________ за издавање личне карте…

 

Ово жалбено Решење је донето супротно одредбама Устава које се односе на основна начела људских и мањинских права и слобода, које одредбе се имају применити непосредно, сходно чл. 18 ст. 1 Устава Републике Србије; првостепени орган није водио рачуна о правилима поступка која су од утицаја на законито решење ствари, нити је утврдио одлучне чињенице које су од утицаја на решење ствари на законит начин, те је дошло до погрешне примене материјалног права.

 

 1. У ставу 2 изреке Решења је наведено да жалба не одлаже извршење решења, док истовремено у образложењу Решења није наведено на основу којег прописа је надлежни орган донео одлуку о томе да жалба не одлаже извршење, тј. није наведено којим прописом је тако нешто предвиђено, чиме је првостепени орган извршио битну повреду одредаба управног поступка и то одредбе чл. 199 ст. 2 Закона о општем управном поступку.

 

Закон о личној карти не садржи пропис којим се регулише да жалба не задржава извршење, па би се могло сматрати да се ради о намерном кршењу права од стране надлежног првостепеног органа  са циљем вршења правног насиља над подносиоцем захтева за издавање личне карте, који захтев је  поднет  у складу са верским – Православним убеђењима подносиоца.

 

Ова одлука (да жалба не одлаже извршење) очигледно кореспондира са казненим одредбама Закона о личној карти (чл. 29).

 

 1. Одредбом чл. 18 Устава је предвиђено да се људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно примењују, што се односи и на људска и мањиска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима.

Поред тога, одредбе чл. 194 Устава предвиђају да сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом, да су потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део правног поретка РС, да потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом, али да са друге стране, закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права.

Чл. 20 ст. 2 Устава предвиђа да  се достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати.

Чл. 25. Устава предвиђа да је физички и психички интегритет је неповредив и да нико не може бити изложен  понижавајућем поступању.

 Чл. 42 Устава јемчи заштиту података о личности и забрањује, те предвиђа и кажњавање за употребу података о личности изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.

Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.

Чл. 43 Устава јемчи слободу мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору, те предвиђа да је свако слободан да испољава своју веру или убеђење вероисповедања, обављањем верских обреда, похађањем верске службе или наставе, појединачно или у заједници с другима, као и да приватно или јавно изнесе своја верска уверења.

Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити законом, само ако је то неопходно у демократском друштву, ради заштите живота и здравља људи, морала демократског друштва, слобода и права грађана зајемчених Уставом, јавне безбедности и јавног реда или ради спречавања изазивања или подстицања верске, националне или расне мржње.

Све наведене одредбе Устава се имају непосредно применити.

И Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, коју је ратификовала наша земља, такође предвиђа право на поштовање приватног и породичног живота те слободу мисли, савести и вероисповести.

Члан 8.

Право на поштовање приватног и породичног живота

 1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и преписке.
 2. Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других.

Члан 9.

Слобода мисли, савести и вероисповести

 1. Свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести; ово право укључује слободу промене вере или уверења и слободу човека да, било сам или заједно с другима, јавно или приватно, испољава веру или уверење молитвом, проповеди, обичајима и обредом.
 2. Слобода исповедања вере или убеђења може бити подвргнута само оним ограничењима која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу јавне безбедности, ради заштите јавног реда, здравља или морала, или ради заштите права и слобода других.

Поред тога и Устав, а и Европска конвеција за заштиту људских права и основних слобода прокламју општу забрану дискриминације (чл. 21 Устава и чл. 14 Европске конвенције).

И Општа декларација УН о правима човека предвиђа да нико не сме бити подвргнут понижајућем поступку (чл. 5), или изложен произвољном мешању  у приватни живот (чл. 12). Одредбом чл. 18 Општа декларација предвиђа право сваког човека на слободу мисли, савести и вере уз слободу да човек, било сам или у заједници с другима, јавно или приватно, манифестује своју веру или убеђење путем исповедања вере.

Наведени међународни уговори су потврђени,  те су тиме постали део нашег правног поретка.

 1. Из свега напред наведеног, произилази да је првостепени орган, базирајући своју одлуку искључиво на Закону о личној карти, те на Правилнику о личној карти, пропустивши да правилно примени одредбе Устава и потврђених међународних уговора, погрешно применио материјално право, што је за последицу имало тешку повреду основних људских права и слобода и дискриминацију подносиоца захтева као припадника Православне вероисповести.

Наведене одредбе Устава и међународних конвенција су се имале непосредно применити, поготово што се, у хијерархији правних аката, ради о вишим правним актима који су јаче правне снаге у односу на Закон о личној карти и Правилник о личној карти.

***

На основу свега напред наведеног подносилац жалбе предлаже да другостепени

 

 орган жалбу _____________________ из ____________________ УСВОЈИ

 

 и У ЦЕЛОСТИ ПОНИШТИ Решење Министарства унутрашњих послова,

 

Полицијска управа ___________________________, Полицијска станица

 

___________________________ број ________________ од

 

__________ године.

 

 

 

 

                                                            Подносилац жалбе

 

                                                            _______________________________


Responses

 1. „Потапањем Светиња – на вешалима Србија“?!
  ПОТАПАЊЕМ СВЕТИЊА – НА ВЕШАЛИМА СРБИЈАНСКА МАСОНЕРИЈА!!!

  Драган Славнић


Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

Категорије

%d bloggers like this: