Објављено од стране: ИстиноЉубље | 26. маја 2015.

Из Устава СПЦ – Надлежности СА сабора и синода

Вести са Грачаничке страже: Уторак, 26.5.2015.г… Мирно код Светиње Грачанице и даље, мада завршни радови на криминалној брани Ровни трају свуда унаоколо… и, мада смо начули да је за рушење порте манастира и конака, тај богохулни „посао“, добила фирма Инграпомни из Ваљева…. иста фирма која је прошле године рушила споменике багерима, иста фирма која је основана од стране покојног директора бране Ровни Муцића и његовог пријатеља Крстића који је данас свецело руководи… Жалосно је и то што овај богоборни посао треба да врше фирме које неретко Епархија ваљевска запошљава на грађевинским радовима на црквама и манастирима…

IMG_0455 IMG_0458Испред патријаршије и данас смо се молили Богу у току заседања Сабора да уразуми водеће епископе који одавна већ не иду стопама Светог Саве и свих осталих Светитеља Цркве…

ИстиноЉубље свима Вама!

+++

Чисто да се упознамо са Уставом СПЦ како бисмо лакше увидели и деловање државе на Цркву а и самовољу водећих епсикопа који ни овај овакав Устав, писан под упливима комунистичких власти 1952.г.- не могу да испоштују… У Светом Сабору нема више присутних, поред епископа, и најчеститијих свештеника и људи из верног народа како је то бивало све до 60-их а Синод, који сачињава мали круг епископа који се годишње ротирају преузима све већу и већу диктатуру над радом Сабора… Све ово наравно, све до тренутка када у Сабору превладају модернисти и глобалисти, као што је, авај, данас случај, и када безакоње и лукава подметања и новачења- не буду имали шта да их заузда…

… Делокруг Светог архијерејског сабора и синода…

 

IMG_0030IMG_0648

 

 

 

 

Надлежности Светог архијерејског сабора, чији је задатак обележен у члану 57 овог Устава:

1) тумачи православно црквено учење, држећи се при томе одредаба које је света Црква на основу Светог писма и Светог предања утврдила; …

2) уређује унутрашњу и спољашњу мисију Цркве ради утврђења, одбране и ширења православне вере и чистоте хришћанског морала; установљава за то потребне органе и оснива потребне заводе, установе и удружења;

3) прописује наставни план и програме веронауке и стара се о верско-моралном васпитању младежи и верних;

4) прописује квалификације кандидата за све редовне, изванредне и мисионарске црквене службе;

5) оснива богословске и монашке школе;

6) уређује сва обредна питања према општим црквеним прописима, а у духу православне вере;

7) оснива установе и заводе: за израду црквеног живописа и свих црквених утвари за издавање богослужбених књига, за неговање црквеног појања, као и друге црквене потребе; прописује правила за оснивање црквених музеја, за чување и обнављање црквених старина и споменика;

8 ) канонизује светитеље и прописује службу за њихово светковање;

9) објашњава канонскоцрквене прописе, опште обавезне и посебне и издаје њихове зборнике;

10) одређује дужности и доноси дисциплинске уредбе за свештенство и остале црквенојерархиске органе и службенике;

11) прописује одело за више и ниже све штенство оба реда;

12) прописује црквеносудски поступак за све Црквене судове;

13) издаје прописе у црквено-брачним пословима;

14) доноси правила за живот манастирског и придворног монаштва;

15) прописује упутства за исповедничку службу;

16) оснива у споразуму са патријаршиским саветом установе за сирочад и незбринуту децу свештеника, као и установе за друге васпитне и добротворне сврхе;

17) настојава да се однос Цркве и Државе и међусобни односи вера и вероисповести у Држави правилно и без штете по православну Цркву уреде;

18 ) уређује и води званичну листу кандидата за архијерејски чин, и бира између ових достојна лица за епархиске и викарне епископе;

19) бира ректоре православних богословија и управнике монашких школа;

20) бира у споразуму са Патријархом из међу свештених лица главног секретара Светог архијерејског сабора и Светог архијерејског синода;

21) води надзор над радом Светог архијерејског синода;

22) прописује правила Синодалног фонда (чл, 259) и одобрава његове годишње предрачуне расхода и прихода и завршне рачуне;

23) доноси одлуке о разрезу на црквене општине, манастире и епархије у свом делокругу у споразуму са Патријаршиским саветом, а у смислу члана 40 т. 3 и чл. 263 и стара се у споразуму са Патријаршиским саветом за подмирење свих потреба Српске православне цркве;

24) одобрава правила удружења свештенства мирског и монашког реда, као и свих других удружења која раде на корист православне Цркве, и води над овима надзор преко Светог архијерејског синода;

25) прописује свој пословник, и одобрава пословнике и правила за црквенојерархиске органе, уколико није овим Уставом друкчије наређено;

26) решава сукобе надлежности између јерархиских и црквеносамоуправних органа;

27) суди:

А) у првој и последњој инстанцији:

а) несугласице између Архијереја и Светог архијерејског синода, између Архијереја и Патријарха;

б) канонске кривице Патријарха;

Б) у другој и последњој инстанцији: све предмете о којима је Свети архијерејски синод у првој инстанцији судио;

28 ) ублажава по молби осуђеног и на образложен предлог надлежног епархиског Архијереја, казне изречене од Великог црквеног суда, пре њихова извршења, и то: нз доживотну забрану свештенодејства, на лишење свештеничког чина и на лишење свештеничког чина са искључењем из црквене заједнице;

29) врши и друге послове који му по овом Уставу и по црквеноканонским прописима спадају у надлежност, а нису овде побројани.

 

в) Делокруг Светог архијерејског синода

 

Члан 70

Свети архијерејски синод по својој надлежности која је обележена у члану 59 овог Устава:

 

1) одржава догматско и канонско јединство и сталну везу са осталим православним Црквама;

2) чува и брани чистоту учења право славне цркве о вери и моралу, сузбија свако неправилно учење, верске и моралне предрасуде, празноверице и штетне обичаје;

3) стара се о ширењу православне вере и руководи пословима унутрашње и спољашње црквене мисије;

4) стара се о зближењу и уједињењу хришћанских Цркава;

5) оцењује, одобрава, и према нахођењу награђује уџбенике веронауке, и књиге верско моралне садржине уопште;

6) бди над животом и радом богословских и монашких школа, установа и завода за спремање и васпитање кандидата за све црквене службе; бира наставничко и васпитачко особље, и стара се за њихову спрему, поставља га и разрешава од дужности;

7) стара се за унапређење црквене књижевности; бира стипендисте за изучавање појединих предмета и, одређује награде за писце;

8 ) бира уредника и управља службеним листом Српске православне цркве и другим званичним издањима;

9) руководи пословима око превода и издавања Светог писма, дела светих Отаца и радова васељенских и помесних црквених сабора;

10) бди да се свете тајне најтачније врше и одржава благољепије, правилност и једно образност у вршењу црквеног богослужења;

11) оцењује и издаје богослужбене књиге и њихове преводе;

12) оцењује и одобрава израду икона за црквену и приватну употребу;

13) издаје упутства за градњу светих храмова и манастира;

14) даје упутства за израду црквених утвари, одежда и осталих црквених потреба;

15) стара се о једнобразности и усавршавању црквеног појања, оснива и надзирава појачке школе;

16) стара се о чувању светих моштију светаца, о иконама и о другим свештеним предметима;

17) стара се о црквеној уметности, црквеним уметничким споменицима, старинама и црквеним музејима;

18 ) даје објашњење по прописима у спорним питањима о црквеном браку, и штити светињу црквеног брака;

19) води бригу о црквеним добротворним и васпитним заводима и установама;

20) води надзор над радом Архијереја;

21) води бригу о удовим епархијама и по ставља администраторе епархија;

22) даје чин архимандрита и напрсни крст протојерејима, на писмени образложен предлог епархиског Архијереја;

23) рукује црквеним фондовима и задужбинама (закладама) које су његовој управи поверене;

24) стара се да се однос Цркве и Државе и интерконфесионални односи у смислу закона тачно и без штете по православну Цркву одржавају;

25) припрема дневни ред и спрема пред логе за Свети архијерејски сабор, и извршује његове одлуке;

26) образује одборе (секције) стручних лица ради припремања градива за рад свој и Светог архијерејског сабора;

27) бира у споразуму са Патријархом чиновнике и канцелариско особље своје и Великог црквеног суда;

28 ) предлаже на одобрење Светом архијерејском сабору свој пословник;

29) расправља све сукобе о надлежности црквенојерархиских власти, уколико овим Уставом није друкчије наређено;

30) води врховни надзор над радом удружења свештенства мирског и монашког реда, као и свих других удружења која раде на корист вере и православне Цркве;

31) проучава извештај Великог црквеног суда и спроводи га Светом архијерејском сабору с мишљењем и предлогом;

32) подноси годишњи извештај о своме раду Светом архијерејском сабору;

33) коначно решава о оснивању, спајању и раздруживању манастира;

34) врши и све друге послове по овом Уставу које му Свети архијерејски сабор нарочито повери;

35) суди у првој инстанцији:

а) међусобне несугласице архијереја;

б) канонске кривице архијереја;

в) дисциплинске службене кривице својих органа и пресуђује њихове размирице;

г) у последњој инстанцији дисциплинске кривице наставног особља духовних школа.

 

3. Велики црквени суд

 

Члан 71I

Велики црквени суд је виша црквена судска власт за кривице свештеника, монаха и световњака и за црквенобрачне спорове, као и за све црквене спорове унутарње црквене управе који не спадају у судску надлежност Светог архијерејског сабора и синода.

 

Седиште Великог црквеног суда је у резиденцији Патријарха.

 

I

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Категорије

%d bloggers like this: