Спом.култ.(ВладаРС)

страна 1100 – број 51 Службени Гласник РС 13.нов.1997г.

1403

На  основу члана 47. став 1. Закона о културним  добрима («Службени гласник Републике  Србије», број 71/94),

      Влада Републике Србије доноси 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ЦРКВЕ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА ЗВАНЕ  ГРАЧАНИЦА СА СТАРИМ ГРОБЉЕМ У ТУБРАВИЋУ ЗА

СПОМЕНИК  КУЛТУРЕ 

Тачка 1.

      Црква Арханђела Михаила звана Грачаница, са старим гробљем у Тубравићу  и са покретним стварима у њој  које су од посебног културног и  историјског значаја, утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

      Црква Арханђела Михаила, звана Грачаница, са старим гробљем у Тубравићу  и са покретним стварима у њој  које су од посебног културног и  историјског значаја (у даљем  тексту: споменик културе), налази се на територији општине Ваљево, у Тубравићу, на катастарској парцели број 221, К.О. Тубравић, у приватној својини.

Споменик  културе састоји се од цркве Арханђела  Михаила и старог гробља око цркве. Црква Арханђела Михаила своју  необичну архитектуру другује различитим фазама градње. Триконхална основа са дубоком полукружном апсидом, плитким полукружним певницама и пространим западним травејем припада првој фази градње која захваљујући сачуваним фрагментима живописа у олтарској апсиди мож ближе да се датује на крај 16. или почетак 17. века. Седмострана припрата са галеријом дозидана је 20-их година 19. века, да би у последњој фази градње, 1930. године, црква добила куполу на кубичном постољу, са осам лучно засведених прозора. Изграђена је од ломљеног камена и омалтерисана, тако да једину декорацију представљају купола и кровни венац изведени у комбинацији сиге и опеке.

На  основу археолошких истраживања  утврђено је да гробље око цркве  има континуитет сахрањивања  од краја 15. до 19. века. Међу надгробним споменицима издвајају се орнаментисани  стећак у форми двоводног сандука на постољу, лежеће монолитне плоче и усадници без и са натписима, с краја 18. и с почетка 19. века.

Споменик  културе, као редак пример старог култног места непрекидног трајања, значајно доприноси проучавању културно-историјскох  прилика овог краја током четири века. Сама црква посебним решењима, оствареним током вишекратних обнова, значајно је сведочанство сакралне архитектуре 19. века. 

Тачка 3.

      Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 221 К.О. Тубравић у приватној својини.

Тачка 4.

      Утврђују  се следеће мере заштите културног  добра:

  1. очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;
  2. ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
  3. забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;
  4. изградња инфраструктуре само уз петходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;
  5. паљење свећа у посебно изграђеном објекту ван цркве;
  6. уградња савремених и сiгурносних механизама за затварање улаза, као и одговарајуће решетке на прозорима;
  7. уградња аларм система и организовање повремених дежурстава.

Тачка 5.

      Утврђују  се следеће мере заштите заштићене  околине културног добра:

 1. забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
 2. изградња инфраструктуре дозвољена је само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;
 3. извођење грађевинских радова и промена обика терена дозвољени су само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;
 4. забрана скадиштења материјала и стварања дeпонија;
 5. измештање постојећих објеката, који се налазе на јужном делу црквене порте;
 6. решење паркинг простора и окретнице ван порте;
 7. заштита значајних надгробних камених споменика и хоризонталног стећка физичко-хемијским мерама заштите, и спречавања раста вегетације која штетно делује на споменике.

Тачка 6.

      Списак  покретних добара од посебног културног  и историјског значаја која се налазе у цркви Арханђела Михаила, званој Грачаница, у Тубравићу чини саставни део ове одлуке и чува се у цркви Арханђела Михаила, званој Грачаница, у Тубравићу.

Тачка 7.

      Ову одлуку објавити у «Службеном гласнику Републике Србије».

05 број 633-3721/97

У Београду, 17. октобра 1997. године

Влада Републике  Србије Потпредседник, Академик проф. Др Милутин Стојковић, с.р.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: